Dlaczego Drucki Lubecki?
Dalej
Polityka gospodarcza Druckiego Lubeckiego
Dalej
Drucki Lubecki Biografia
Dalej

Myśl polityczna

home-img2

Był inicjatorem wielu inwestycji infrastrukturalnych i gospodarczych mających znaczenie dla całego kraju, takich jak drogi czy fabryki. Trzeba dodać, że inwestycje były możliwe dzięki zlikwidowaniu deficytu budżetowego i powstałym nadwyżkom budżetowym.

Dalej

Polityka gospodarcza

Zaraz po przystąpieniu do pracy na stanowisku ministra finansów za cel wyznaczył sobie znaczące zwiększenie w najbliższym czasie przychodów do skarbu państwa. Z powodu nieumiejętnej polityki finansowej poprzedników w tym czasie (mamy rok 1821r.) stan finansów publicznych Królestwa Polskiego był w opłakanym stanie.

Dalej

 

home-img2

Dyplomacja

home-img2

W stosunkach międzynarodowych zdecydowany orędownik polityki antypruskiej. Był w tym sensie bardzo blisko z księciem A. Czartoryskim (którego celem było doprowadzenie do wojny rosyjsko-pruskiej, w wyniku której odzyskano by ziemie zaboru pruskiego, co pozwoliłoby na utworzenie niepodległego państwa polskiego Królem tego państwa byłby Aleksander I.).

Dalej