Blog

„Polsce trzech rzeczy potrzeba – szkół, przemysłu i fabryk broni…”
"Polsce trzech rzeczy potrzeba - szkół, przemysłu i fabryk broni. Polska powinna mieć wszystko, czego potrzeba do zagwarantowania niepodległości, inaczej wszystko straci." Książe Franciszek Ksawery Drucki Lubecki   Przywołując ten cytat z satysfakcją przyjmujemy powołanie Polskiego Holdingu Obronnego. Konsolidacja, umacnianie pozycji i rozwijanie innowacyjności polskiej zbrojeniówki to zdecydowanie krok w dobrym kierunku. (więcej…)...
Czytaj dalej
Spotkanie z panią Elżbietą Drucką Lubecką de Sejournet
W piątek, 17 maja 2013 r. mieliśmy zaszczyt i przyjemność spotkać się z panią Elżbietą Drucką Lubecką de Sejournet, potomkiem w linii prostej księcia Franciszka Ksawerego Druckiego Lubeckiego. Spotkanie było okazją do zaprezentowania nowych projektów Instytutu, a także zespołu, który będzie je realizował. O naszych planach i nowych projektach poinformujemy już wkrótce! zespół IDL...
Czytaj dalej
150 rocznica Powstania Styczniowego
Powstanie styczniowe – polskie powstanie narodowe przeciwko Imperium Rosyjskiemu, ogłoszone manifestem 22 stycznia 1863 wydanym w Warszawie przez Tymczasowy Rząd Narodowy, spowodowane narastającym rosyjskim terrorem wobec polskiego biernego oporu. Wybuchło 22 stycznia 1863 w Królestwie Polskim i 1 lutego 1863 na Litwie, trwało do jesieni 1864. Zasięgiem objęło tylko ziemie zaboru rosyjskiego: Królestwo Polskie oraz ziemie zabrane. Było największym polskim powstaniem narodowym, spotkało się z poparciem międzynarodowej opinii publicznej. Wybuch powstania...
Czytaj dalej
Relacja z debaty po filmie „Historia Roja”
W całej Polsce odbywają się projekcje roboczej wersji filmu Jerzego Zalewskiego „Historia Roja” połączone z dyskusjami twórców z historykami zajmującymi się tematyką Żołnierzy Wyklętych oraz z widzami. Poniżej relacja z dwóch takich spotkań, na których pozytywne wypowiedzi publiczności o filmie przeplatają się z druzgocącymi opiniami niektórych ekspertów. Pierwsza z tych projekcji odbyła się 29 lutego w SmArt Studio w Warszawie i była zorganizowana przez Instytut Druckiego-Lubeckiego. Zainteresowanie filmem...
Czytaj dalej
Pokaz filmu „Historia Roja”
Zapraszamy na spotkanie z twórcami filmu "Historia Roja" połączone z pokazem kopii roboczej filmu. Po pokazie odbędzie się dyskusja o filmie z udziałem Michała Zielińskiego II reżysera filmu. W dyskusji wezmą również udział: prof. Jan Żaryn (UKSW), Kazimierz Krajewski (autor licznych publikacji o Żołnierzach Wyklętych), mec. Grzegorz Wąsowski (Fundacja Pamiętamy). Dyskusję poprowadzi Jan Ruman (redaktor naczelny Biuletynu IPN w latach 2006-2011) (więcej…)...
Czytaj dalej
Instytut Druckiego-Lubeckiego – reaktywacja
Instytut Druckiego-Lubeckiego działał w latach 2004-2008. W styczniu 2012 r. wznowiliśmy działalność, jako ośrodek analityczny zajmujący się kulturą, gospodarką i geopolityką. Więcej o naszych planach i działalności wkrótce!...
Czytaj dalej
Znani o Druckim Lubeckim
Tylko drogą realizowania haseł Lubeckiego możęmy iść ku mocarstwowemu rozwojowi państwa, i na tej drodze uzyskamy należytą ocenę przynajmniej potomnych, jeśli dzisiejsi krytycy nie zechcą zdobyć się choćby na minimum obiektywizmu. Stefan Starzyński "Rola państwa w życiu gospodarczym"...
Czytaj dalej
Znani o Druckim Lubeckim
Polacy wielokrotnie rozpoczynali budowę własnego modelu kapitalizmu, jednak nigdy próby te nie zakończyły się trwałym sukcesem. Ważną rolę odgrywało w tym państwo - zarówno w XIX wieku, za czasów (...) ministra skarbu Królestwa Polskiego Franciszka Ksawerego Druckiego Lubeckiego(...) Jarosław Kaczyński "Nowoczesny patriotyzm gospodarczy"...
Czytaj dalej
Znani o Druckim Lubeckim
A kiedynam już tchu braknać zaczyna - dobrze jest obejrzeć się poza siebie, wysiłki chociażby ostatniego stulecia okiem ogarnąć, zdobędziemy wtedy pewość, że dojdziemy do szczytu, że potrafimy nie tylko za Polskę umierać, ale żyć dla Polski. (...) Mówi nam o tym pokolenie, któym Lubecki rządził. Twarde to były rządy w dziedzinie porządkowania skarbowości. Andrzej Wierzbicki w "Przeglądzie Gospodarczym"...
Czytaj dalej