Dlaczego Drucki-Lubecki

Szymon Ruman (Przewodniczący Zgromadzenia Fundatorów Instytutu Druckiego-Lubeckiego):

Drucki-Lubecki to moje hobby. Właściwie nie pamiętam od kiedy, ale pewnie od czasów szkolnych. Pamiętam, że w okolicach matury wpadła mi w ręce książka amerykańskiego historyka, polskiego pochodzenia, który stworzył ranking 100 największych postaci w historii Polski. Ranking ten stanowił subiektywne zestawienie postaci z różnych epok, ale uderzyło mnie jedno, w pierwszej trójce, obok Władysława Jagiełły i Józefa Piłsudskiego znalazł się właśnie Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki. Było to dla mnie miłe odkrycie, ale zupełnie nie przystawało do rangi, jaką postać księcia Druckiego-Lubeckiego zajmowała w podręcznikach historii.

W 2004 r. wraz z grupą przyjaciół postanowiliśmy powołać fundację imienia Druckiego Lubeckiego, jej działalność nie wykraczała jednak poza ramy akademickie.

Od 2012 r. działamy, jako Instytut Druckiego-Lubeckiego. Naszym głównym celem jest przywrócenie pamięci o postaci i dorobku genialnego ekonomisty, twórcy polskiego kapitalizmu, bankowości, nowoczesnej infrastruktury i przemysłu, a także wielkiego polskiego patrioty, jakim był Książę Drucki-Lubecki. Ten portal jest pierwszym krokiem na tej drodze.

Elżbieta Drucka-Lubecka de Sejournet:

Pragnę bardzo podziękować zespołowi Instytutu Druckiego-Lubeckiego za ten piękny projekt, krzewiący wartości chrześcijańskie i humanistyczne, od zawsze ważna dla naszej rodziny, a w szczególności dla samego Franciszka Ksawerego, który, jak wiemy, żył i działał w XIX w. – w ciężkich czasach porozbiorowych. Ze swoją mądrością, zaangażowaniem i miłością do ojczyzny, poświęcił swoje życie kulturalnej, ekonomicznej i politycznej odbudowie Polski.

Zapraszam wszystkich do zapoznania się z portalem edukacyjnym poświęconym Franciszkowi Ksaweremu Druckiemu-Lubeckiemu i życzę instytutowi sukcesów w realizacji wszystkich projektów. Jasnej drogi!