Eksperci

dr Monika Michaliszyn – bałtysta, adiunkt w Zakładzie Bałtystyki Uniwersytetu Warszawskiego. Obszar badań: basen morza bałtyckiego.

Tomasz Budnikowski – prawnik, aplikant adwokacki, przewodnik po Warszawie, pilot wycieczek. Główne zainteresowania to kultura ludowa i języki słowiańskie. Obszar badań: Ukraina.

Wojciech Dobek – prawnik, legislator, absolwenta prawa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Obszar badań: Białoruś.

Krzysztof Gnutek – absolwent zarządzania i politologii na Uniwersytecie Gdańskim. Obszar badań: Litwa.

Sylwia Filimon – politolog, obszar badań: Energetyka, Unia Europejska, Stany Zjednoczone, relacje transatlantyckie.

Antonina Karwasińska – prawnik, specjalista od prawa bankowego, pracuje nad doktoratem porównujący polski i francuski nadzór bankowy. Prezes Zarządu Instytutu Druckiego Lubeckiego (IDL). Obszar badań: Unia Europejska, w szczególności Francja, Niemcy i Austria.

Konrad Kuszel – prawnik,aplikant radcowski i absolwent Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW. Obszar zainteresowań: Turcja.

Hubert Nakoneczny – prawnik, Naczelnik Wydziału Prawnego w Narodowym Banku Polskim.

Marianna Otmianowska – Doktorantka Instytutu Sztuki PAN. Kierownik Działu Edukacji Muzeum Narodowego w Warszawie. Zawodowo związana z rynkiem sztuki.

Rafał Paluszkiewicz – absolwent Szkoł Głównej Handlowej i Kolegium w Natolinie, bankier
z doświadczeniem w Calyon Corporate and Investment Bank in London, Bank Pekao SA.

Tomasz Pichór – wydawca, bibliofil i anglofil. Obszar badań: Wielka Brytania

Szymon Ruman – prawnik, legislator, z doświadczeniem w Kancelarii Sejmu, Biurze Analiz Sejmowych oraz w Departamencie Prawa Cywilnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Analitycy:
Stanisław Brudnoch – student Instytutu Wschodniego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek zespołu naukowego badającego wspolnotę Żydow Gruzińskich w Oni. Pomysłodawca oraz koordynator programu edukacyjnego „Projet Gruzja” oraz „Bialoruska droga do wolnosci”.

Jakub Rożek – absolwent historii sztuki i studenta prawa na Uniwersytecie Warszawskim.