Instytut Druckiego-Lubeckiego partnerem Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności

Zachęcamy do udziału w Szkole Przywództwa Instytut Wolności.

Wśród wykładowców znajdują się m.in. Mateusz Morawiecki, Andrew Michta, Igor Chalupec, Maciej Witucki, Wojciech Szczurek, Jan Ołdakowski, Dariusz Mioduski, Krzysztof Kwiatkowski, Jacek Kędzior, Konrad Szymański, Krzysztof Szczerski, Jacek Saryusz-Wolski, Paweł Kowal, Paweł Zalewski, Krzysztof Zakrzewski.

„Jednym z celów Instytutu Wolności jest budowanie przyszłych elit. Dlatego zapraszamy osoby zaczynające swoje życie zawodowe na cykl wyjątkowych seminariów z wybitnymi ekspertami, przedsiębiorcami, politykami” – mówi Igor Janke, prezes Instytutu Wolności. – „Przygotowaliśmy cztery cykle seminariów: Przywództwo, Bezpieczeństwo, Polityka zagraniczna, Energetyka.  Chcemy kształcić ludzi, którzy w przyszłości będą tworzyć polskie elity społeczne, gospodarcze i polityczne” – dodaje.

Pierwsza edycja SPIW  odbywać się będzie dzięki wsparciu Banku Zachodniego WBK. Zajęcia będą się odbywać od początku maja do końca czerwca. Osoby, które ukończą  kurs staną się członkami Klubu Absolwentów SPIW. „Chcemy tworzyć sieć ludzi zaangażowanych w sprawy państwa. Będą do niej dołączać absolwenci kolejnych edycji Szkoły. Mamy nadzieję, że będą utrzymywać ze sobą kontakt i spotykać się przy wydarzeniach, które będzie organizował dla nich Instytut” – mówi Igor Janke.

Termin: zajęcia odbywać się będą w Warszawie od maja do czerwca 2015 r. w godzinach popołudniowych/wieczornych

Warunkiem zgłoszenia się do SPIW jest posiadanie  co najmniej licencjatu,  nie ukończony 35 rok życia oraz dobra znajomość języka angielskiego

Osoby zainteresowane mogą wysłać swoje  CV zawierające informacje o edukacji  i działalności zawodowej, a także działalności społecznej oraz  list motywacyjny do  1.500 znaków, a także wskazanie cyklu seminariów, w którym  chciałoby się uczestniczyć (może być więcej niż jeden).

Dzięki wsparciu sponsorów seminaria w ramach Szkoły Przywództwa są bezpłatne.

Absolwenci otrzymają dyplomy ukończenia Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności (SPIW)

Zgłoszenia prosimy wysyłać pod adres:: spiw@instytutwolnosci.pl do dn. 24 kwietnia 2015 r.

Więcej na http://instytutwolnosci.pl/