PKO BP przejmuje Nordeę – repolonizacja banków rusza!

Podnoszony przez ekspertów pozarządowych oraz przez szefa Rady Gospodarczej przy premierze postulat repolonizacji sektora bankowego staje się faktem.

Proces ten przyjmujemy z satysfakcją, zarówno, jako dobrą informację dla klientów banków, jak i dla polskiego państwa. Polski budżet traci na tym, że ogromne, nieopodatkowane zyski banków wypływają do państw, w których mieszczą się spółki-matki będące właścicielami polskich banków. Repolonizacja cieszy nas również, jako kontynuatorów myśli twórcy Banku Polskiego i pioniera polskiej bankowości Franciszka Ksawerego Druckiego Lubeckiego.

Repolonizacja, to w tej chwili działanie komercyjnych banków. Kolejnym dobrym krokiem, który powinno wykonać państwo mogłoby być wprowadzenie podatku obrotowego od zysków banków. Taka decyzja pozwoliła by zatrzymać w Polsce chociaż część zysków wypracowywanych przez banki obracające pieniędzmi Polaków.

Szymon Ruman

Zawarta 12 czerwca 2013 roku umowa przewiduje, że PKO Bank Polski przejmie Nordea Bank Polska, Nordea Finance Polska, Nordea Polska TUnŻ oraz portfel kredytów korporacyjnych największych krajowych firm obsługiwanych bezpośrednio przez sprzedającego, za łączną kwotę 2 830 mln zł. Transakcja uzależniona jest od zgody Komisji Nadzoru Finansowego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Rozwój grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego poprzez akwizycje na krajowym rynku zakłada nowa strategia na lata 2013-2015 ogłoszona w kwietniu 2013 roku. Przejęcie przyczyni się do umocnienia pozycji PKO jako wiodącego banku uniwersalnego w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Planowana transakcja pozwoli na wygenerowanie synergii przychodowych i kosztowych oraz wzrost wartości dla akcjonariuszy. Szacowane zwiększenie skali działania w efekcie akwizycji to 16 proc., zysku na akcję – 10 proc., a zwrot z inwestycji wyniesie 13 proc.

– Zapowiadaliśmy, że chcemy być aktywni na rynku przejęć i fuzji w Polsce, ze względu na mniejszy potencjał wzrostu organicznego. Spółki z grupy Nordea doskonale uzupełniają aktualną ofertę naszego Banku.  Transakcja pozwoli nam wzmocnić pozycję rynkową, w szczególności w segmencie klientów zamożnych oraz bankowości korporacyjnej. Jej skutkiem będzie również uzupełnienie dotychczasowej sieci dystrybucji o wysokiej jakości placówki w największych miastach Polski, rozwój produktów bancassurance oraz leasingowych i faktoringowych.  Wierzę, że wykorzystując potencjał obu instytucji razem możemy tworzyć silną markę na europejskim rynku usług finansowych – mówi Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

Nabycie Nordea Bank Polska nastąpi w drodze publicznego wezwania do sprzedaży 100% akcji banku (Nordea Bank AB posiada 99,21 proc. akcji i głosów na WZ tego banku). Przejęcie Nordea Finance Polska oraz Nordea Polska TUnŻ odbędzie się w formie transakcji prywatnych.

Zgodnie z harmonogramem akwizycja powinna zostać sfinalizowana na przełomie 2013 i 2014 roku. Do fuzji prawnej PKO banku Polskiego i Nordea Bank Polska powinno dojść do 7 miesięcy po zamknięciu transakcji. Zmiana marki nastąpi natomiast nie później niż w ciągu pół roku od rozliczenia transakcji.

Więcej na http://www.pkobp.pl/aktualnosci/ogolnokrajowe/pko-bank-polski-przejmuje-aktywa-nordyckiej-grupy-finansowej-nordea-w-polsce/