„Polsce trzech rzeczy potrzeba – szkół, przemysłu i fabryk broni…”

„Polsce trzech rzeczy potrzeba – szkół, przemysłu i fabryk broni. Polska powinna mieć wszystko, czego potrzeba do zagwarantowania niepodległości, inaczej wszystko straci.”

Książe Franciszek Ksawery Drucki Lubecki

 

Przywołując ten cytat z satysfakcją przyjmujemy powołanie Polskiego Holdingu Obronnego. Konsolidacja, umacnianie pozycji i rozwijanie innowacyjności polskiej zbrojeniówki to zdecydowanie krok w dobrym kierunku.

Traktujemy to również, jako kontynuację myśli i praktyki ks. Druckiego Lubeckiego, który tworzył w Polsce podstawy przemysłu, także obronnego, dzięki czemu Królestwo Polskie było w stanie wystawić w powstaniu listopadowym 100-tysięczną, zawodową i nowocześnie uzbrojoną armię.

Szymon Ruman

Więcej informacji na stronie:

http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/706203,1012236-Polski-Holding-Obronny-w-miejsce-Bumaru.html i w dzisiejszej Rzeczpospolitej.