Rusza Muzeum Kaset – analogiem w świat start-up`ów

Muzeum Kaset to jeden z naszych wychowanków start-up`owych. Tak, start-upowych!  Nie skrywa on żadnych współczesnych technologii, ale stanowi innowacje na rynku m.in. ze względu na fakt, że jest to pierwsze w Polsce, Europie i na świecie Muzeum Kaset.

Muzeum Kaset jest projektem, którego celem jest łączenie ludzi wokół emocji, jakie wywoływała muzyka płynąca z kaset magnetofonowych w latach `70, `80, `90 i `00. Kompaktowość kasety magnetofonowej w połączeniu z wynalazkiem przenośnego odtwarzacza jakim był Walkman spowodowała, że muzyka zapewniała nie tylko formę wyrazu, ale poczucie wolności. Muzyka zaklęta w magnetycznych taśmach kasety magnetofonowej stanowiła tło wielu ważnych chwil i wydarzeń wielu pokoleń. Dziś większość tych pięknych wspomnień często jest przechowywana w głębokiej pamięci lub jak kasety w zakurzonych miejscach domów wielu Polaków.

Kaseta magnetofonowa i Walkmany to ikony lat `70, `80, `90, czyli świadkowie nie tylko licznych zmian i przełomów w Polsce, ale relacji ludzkich, kultury powszechnej oraz subkultur. Tworzenie Muzeum Kaset stanowi profesjonalizację działań podejmowanych przez instytucje sztuki współczesnej, ośrodki etnograficzne i inne instytucje badające kulturę. Projekt Muzeum Kaset w odróżnieniu od działań ww. instytucji publicznych koncentruje się na aktywizacji ludzi i organizacji społeczności kierowanych podobną nostalgią, zainteresowaniem, potrzebą poznawania. Forma i sposób działania muzeum bazuje na doświadczeniach jego twórców z tworzenia, prowadzenia nie tylko wystaw pop kultury, ale na obserwacji zachowań i trendów w przemyśle czasu wolnego.

Dodatkową działalnością podejmowaną przez Muzeum Kaset będzie współpraca z artystami, którzy angażowani będą w tworzenie wartości emocjonalnej Muzeum oraz w nagrywanie singli lub całych albumów także na kasetach. W chwili obecnej cieszymy się z podkreślenia kasety magnetofonowej w nowym teledysku Dawida Podsiadło.

Co różni to Muzeum od innych? Bycie pierwszym we własnej kategorii to krótkotrwałe osiągnięcie. Przede wszystkim działalność Muzeum Kaset skupiać się będzie na tworzeniu społeczności i jej integrowaniu wokół emocji jakie niosą ze sobą eksponaty.

Liczymy na wsparcie naszej inicjatywy: www.zrzutka.pl/muzeum-kaset